De nationale agenda heeft tot doel om de toepassing van fotonicatechnologieën voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het creëren van nieuwe bedrijvigheid te intensiveren en te versnellen.

De wereldwijde groei van de fotonica-industrie wordt ingeschat op 40% in de komende vijf jaar.

Fotonica is één van de speerpunten in het regeerakkoord.

300

Bijna 300 bedrijven werken direct aan fotonicaproducten, met een geschatte totale omzet van meer dan 4 miljard euro

WAT IS FOTONICA?

Fotonica is de technologie die zich richt op het opwekken, transporteren en detecteren van lichtgolven en lichtdeeltjes, ook wel fotonen genoemd.

Fotonische oplossingen zijn een antwoord op de groeiende behoefte op het gebied van communicatie, voedselproductie, wooncomfort, digitalisering van de industrie en gezondheid.

Fotonica, is een succesfactor van onze hightech industrie, nu en in de toekomst.

Voorbeelden van succesvolle Nederlandse producten:

Card image cap

Fluorescence Lifetime (FLIM)-camera’s

Fluorescence Lifetime (FLIM)-camera’s worden gebruikt in kankeronderzoek, om onder andere de werkzaamheid van chemotherapie binnen een paar dagen te meten versus meer dan 2 maanden nu. (Lambert Instruments)

Hoe ziet de fotonicamarkt eruit?

De fotonicamarkt is sterk in ontwikkeling. De wereldwijde groei van de fotonica-industrie wordt ingeschat op 40% in de komende vijf jaar:

  • Bijna 300 Nederlandse bedrijven
  • Waarvan een groot aandeel mkb werken direct aan fotonicaproducten
  • Met een geschatte totale omzet van meer dan 4 miljard euro

De Nationale Agenda Fotonica:

De Nationale Agenda Fotonica is een concreet plan voor gerichte versterking van het Nederlandse fotonica ecosysteem en versnelling van innovatie.
Voor de gehele sector zal worden ingezet op awareness- en branding, kennisroadmaps, skills en educatie.

  • Een overzicht van de Nederlandse fotonica industrie, bestaande uit ecosystemen, bedrijven en onderzoeksinstituten.
  • Een analyse van de 6 marktgerichte clusters, en 2 basistechnologie-clusters, Dutch Optics Centre en PhotonDelta.
  • Met 8 ontwikkelde investeringsinitiatieven voor nieuwe technologieontwikkeling.
  • Een uiteenzetting van een achtjarig investeringsprogramma, die direct kan starten met behulp van bestaande structuren en organisaties.

Financiering

Voor de investeringsinitiatieven in het kader van de Nationale Agenda Fotonica is een totaal investeringsbedrag voorzien van ordegrootte 60 miljoen euro per jaar, dat deels publiek en deels privaat zal worden gefinancierd. Dit als versterking van de honderden miljoenen die nu reeds in fotonica door de markt worden geïnvesteerd.

Investeringsinitiatieven

Photonics Technology for Health Centre

Fotonica voor de maakindustrie

Fotonica voor Semicon

Photonics for Safe & massive data communication

Fotonica voor Agrifood

Fotonica voor Milieu- en klimaatmonitoring en energie

PhotonDelta

Dutch Optics Centre

De agenda is opgesteld door:

en in samenwerking met:

Download de Nationale Agenda Fotonica